Dziecięcy sklep online - jakdziecko.pl
do kasy suma: 0,00 zł
Lojalny klient

Zbieraj punkty i wymieniaj na rabaty

 

REGULAMIN PROMOCJI
„RABAT 5%” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „RABAT 5%”  zwanej dalej „Promocją” jest Adhelp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Henryka Rodakowskiego 4/2, 71-345 Szczecin, NIP 8513218458 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 05.05.2020 r. do: odwołania („Okres Obowiązywania”).

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego, pod adresem: https://jakdziecko.pl

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, a także podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zarejestrował się (założył konto) w sklepie internetowym, pod adresem: https://jakdziecko.pl i zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży Produktów poprzez sklep internetowy, pod adresem: https://jakdziecko.pl

2. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu bez rejestracji, dla skorzystania z promocji przy kolejnych zakupach, niezbędne jest zarejestrowanie się (założenie konta) w sklepie internetowym, pod adresem: https://jakdziecko.pl. Zakup produktów oraz konto klienta muszą zawierać ten sam adres e-mail Klienta. 

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: https://jakdziecko.pl.

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym https://jakdziecko.pl, nazwane dalej w Regulaminie łącznie „Produktami” lub każdy z osobna „Produktem” - w zależności od kontekstu. 

5. W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnikowi Promocji, który dokona kolejnego zakupu w sklepie internetowym przysługuje rabat w wysokości:

- 5% dla klientów indywidualnych, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

na każdy z Produktów objętych tą transakcją („Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora.

6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sklepu internetowego, dostępnej pod adresem: https://jakdziecko.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

6. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W szczególności, Organizator zastrzega prawo do wskazania terminu zakończenia Promocji. O powyższym, poinformuje klientów 3 dni przed zakończeniem promocji.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.05.2020 r.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium